Στην εξοχή / Συλογή Μπέλτσιου

Yποκειμενικές προ-εξοχές Subjective outings
Sotirios Bahtsetzis

Ο λιτός, γραμμικός, και συγχρόνως βιομορφικός σχεδια­σμός της Κατερίνας Διακομή ακολουθεί μια ιδιαίτερα γοητευτική, ασκητική αισθητική, μια και η καλλιτέχνις δεν περιορίζεται μόνο στα άκρως απαραίτητα μορφοπλαστικα μέσα (χαρτί και μολύβι) αλλά και στη λεπτομερή, ακριβή, επικεντρωμένη στη χειρωνακτική διάσταση, εκτέλεση. Η φυσική παρόρμηση του χεριού συνυπάρχει με τη συνεπή και συνειδητή επιλογή του γραμμικού σημείου. Έτσι τα σχέδια της Διακομή, με τα λαβυρινθώδη σχήματα και τις πλούσιες διακλαδώσεις, μοιάζουν με ευαίσθητες πνευμα­τικές ασκήσεις.

An outing   Beltsios Collection

Subjective outings
Sotirios Bahtsetzis

The plain, linear and simultaneously biomorphic drawings of Katerina Diakomi follow a particularly charming and ascetic aesthetical form, as the artist is not limited to the minimum means: paper and pencil- the artist employs detailed, precise, focused on the manual dimension execution. The natural impulse of the hand coexists with the reliable, conscious choice of the linear point. Therefore,
Diakomi’s works with the labyrinthine patterns and rich branching resemble sensitive mental exercises.